ניהול תהליכי שינוי

בעוד שבעת הנוכחית הסביבה העסקית בה פועלות החברות הינה דינמית וקצב השינויים הולך וגדל, הרי שעל פי רוב הנטייה הבסיסית הינה שימור המצב הקיים. קידום תהליכי שינוי המבוססים על תהליך שוטף של "המצאה מחדש", באמצעות יציאה מאזורי הנוחות הינה מפתח להתפתחות רציפה של העסק. שינוי, קטן כגדול, משמעו תזוזה ויצירת מציאות חדשה, מקומית או מערכתית.

תהליך שינוי הינו תהליך הדרגתי, רציף וכולל, בו מעורבים כלל המסגרות של הארגון והוא דורש גיבוי והובלה מצד ההנהלה הבכירה.

תהליך ליווי השינוי מתמקד בהיבטים הקריטיים להצלחה:

  • מיפוי המצב הקיים והגדרה ברורה של האסטרטגיה הארגונית ושל חזון מוחשי נהיר לכל
  • עיצוב תכנית שתאפשר לזהות את הצרכים ולהטמיע את התוצרים המהווים מפתח להצלחת השינוי
  • הקניית כלים למנהלים להתמודדות בסביבה העוברת שינוי
  • לווי אישי של מובילי השינוי בתהליך

ליווי תהליכים עסקיים על ידי מומחה מטעם ,FACTOR אשר צברה ניסיון רב בסיוע לגופים בביצוע תהליכי שינוי יבטיח תהליך ממוקד שיזכה לשיתוף פעולה רחב ויביא לתוצאות משמעותיות ומידיות.

למצגת תהליכי שינוי לחצו כאן