הכנת חוות דעת כלכליות לבתי משפט

חוות דעת כלכליות נדרשות מעת לעת בהליכים משפטיים בהם משולבים גם היבטים עסקיים וכלכליים.

לפקטור ניסיון רב בהכנת חוות דעת כלכליות לבתי משפט ובליווי כולל בדיונים המשפטיים ובהליכי גישור ובוררות אשר מתלווים לעיתים להליכים המשפטיים.

הליווי כולל הבנת המורכבות המשפטית כלכלית, גיבוש חוות דעת ממוקדת ומנומקת, תאום הנושא עם הגורם המשפטי המלווה והצגת העמדה בפני הגורם המחליט – בית המשפט ומגשר.

הכנת חוות דעת כלכלית במסגרת מחלוקת מסחרים עם עיריית בני ברק

הכנת חוות דעת כלכלית בעניין שווי התשתיות שנותרו בגוש קטיף במסגרת הפינוי. הליווי כלל הכנת חוות דעת כלכלית וייצוג החברה בהליך הגישור עד להכרעה.

הכנת חוות דעת כלכלית לקבוצת עזריאל במסגרת דיונים במשרד המשפטים בנוגע למתן פטור משכר דירה לשוכרים לנוכח משבר הקורונה.