כלכלה ניהולית

מהי כלכלה ניהולית?

כלכלה ניהולית הינה כלי פרקטי ואנליטי להתמודדות מהירה עם אתגרים עסקיים.

כלכלה ניהולית מציבה מגדלור עסקי בפני מקבלי ההחלטות. הגישה מאפשרת ניתוח מהיר המוביל לזיהוי האתגרים העסקיים, מובילה לגיבוש תהליך קבלת החלטות מיידי ומאפשרת להביא לשינויים מוטי הצלחה באופן מיידי.

הגישה מבוססת על תהליך קבלת החלטות משותף ורציף:

ייחודיות התהליך - עבודה משותפת עד להצלחה

תהליך העבודה של פקטור – מהגדרת הצורך ועד היישום

תהליך קבלת החלטות משותף ומחוייבות הדדית להצלחה ולהשגת המטרות

כלכלה ניהולית הינה כלי פרקטי ואנליטי להתמודדות מהירה עם אתגרים עסקיים

הניסיון הכלכלי והניהולי העשיר מאפשר לשלב יכולות מקצועיות ייחודיות ולפצח אתגרים ניהוליים מורכבים באופן מהיר ומוצלח.

מארג השירותים בדרך החדשה להצלחה

לקוחות מרוצים

נובו מטבחים מהווה גורם משמעותי בשוק המטבחים. במהלך הסיוע בוצע תהליך בחינה מעמיק של האתגרים, אשר סייע לשפר את תהליכי העבודה במפעל ולהביא לגידול משמעותי בתפוקות ובפריון

על הגובה הינה שחקן נישה בתחום שירותי הובלה. החברה נקלעה לקשיים כלכליים אשר הובילו לקושי בהתנהלות השוטפת. הסיוע אפשר למנהל החברה לאתר את בעיות הליבה, למקד את מאמצי הניהול ולשקם את החברה באופן מהיר