ליווי מקצועי וכלכלי במכרזים ציבוריים ובקשות למענקים

פעילות המגזר הציבורי והממשלתי מבוססת על פרסום מכרזים ומסלולי תמיכה כספיים. תהליך של הכנת מכרז  הינו תהליך מורכב אשר דורש עמידה מדויקת בתנאי סף, הכנת מענה מפורט ושיווקי וגיבוש מודל עסקי מתאים לצורך תמחור ההצעה.

לפקטור ניסיון עשיר בסיוע לגורמים בזכייה במכרזים ציבוריים ובקבלת מענקים במסגרת מסלולי התמיכה הממשלתיים.

במסגרת הסיוע מתבצע מיפוי מקיף של הדרישות ותנאי הסף שנקבעו, הכנת מענה מלא ואיכותי, ביצוע הערכה ביחס להתנהגות המתחרים כבסיס לקביעת מחיר המטרה וליווי החברה בתהליך עד לקבלת האישור הממשלתי.

הליווי כולל הכנת מסמכי המכרז, בניית מודל עסקי מפורט כבסיס לתמחור השירות והכנת הצעה תחרותית בעלת סיכויי זכיה ומימוש גבוהים.

במהל העשור האחרון ליוותה החברה עשרות הליכים מכרזים ותהליכים לקבלת מענקי ממשלתיים. חלק ניכר מהתהליכים הבשילו לכדי מימוש.

הניסיון העשיר במגזר הציבורי, הבנת השפה הייחודית, הכרות מעמיקה של התפיסה האסטרטגית שעומדת בבסיס החשיבה הממשלתית מעניקה ייתרון יחסי משמעותי אותו אשמח להעמיד לרשותך לצורך האתגר התחרותי הקרוב.

 

הכנת מעטפת כוללת של המכרזים להפעלת קווי מוניות שירות

ליווי מקיף של החברה במסגרת בקשות לתמיכה ממשרד הכלכלה. במסגרת מסלולי התמיכה בחדשנות ופיריון קבלה החברה מענקי של מאות אלפי ש"ח

הכנת מודל כלכלי ותפעולי של מערך בקרה על שירותי התחבורה הציבורית, במסגרת מכרז ממשלתי אליו נגשה החברה.