מהעיתונות הכלכלית

כתבה מאתר "מוריה"

כתבה ב"גלובס" 2019

כתבה ב"גלובס" 2015