סיפורי הצלחה

בזק חברת התקשורת הישראלית בע"מ

הערכת שווי תשתיות התקשורת שנותרו בשטחי יהודה ושומרו ועזה במהלך פינוי היישובים וליווי החברה בהליך בוררות התנהל מול ממשלת ישראל. במסגרת זו נפסק לחברה תשלום בגובה של כ-6 מ' ₪.

פרטנר תקשורת בע"מ

הכנת חוות דעת כלכלית לבית משפט, במסגרת הליך משפטי אותו ניהלה החברה מול ממשל ישראל בעניין הצמדת דמי הרישיון למדד המחירים לצרכן.

מוריה החברה לפיתוח ירושלים

ליווי החברה בהליך משפטי והכנת תצהיר לבית המשפט במסגרת הליך זה.

שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ

• ליווי החברה בהליך הסגירה הפיננסית של כביש 6 צפון, כולל ביצוע ניתוח סיכונים של הפרויקט ואומדן עלויות ההפעלה. היקף הפרויקט עומד על כ-3 מיליארד ₪.
• הכנת נוהלי ההפעלה של כביש 6 צפון.
• הכנת מודל כלכלי להפעלת כבי 16 באזור ירושלים במסגרת מכרז אליו נגשה שפיר – פרויקט של כ-2 מיליארד ש"ח.

אפיקים- שירותי תחבורה ציבורית בע"מ

הכנת מודל כלכלי במסגרת התמודדות במכרזי הפעלה של אשכולות תחבורה ציבורית. היקף כל מכרז עומד על למעלה מ-500 מיליון ש"ח:
• אשכול אשדוד - במכרז זה החברה זכתה
• אשכול העמקים – יוקנעם, טבריה ועפולה
• אשכול ראש העין – פתח תקווה – במכרז זה החברה זכתה
• אשכול בקעת אונו
• אשכול שפירים

סופרבוס

ליווי החברה במסגרת התמודדות במכרז הפעלה של אשכול תחבורה ציבורית באזור חולון-שרון, מכרז בהיקף של כמיליארד ₪.

קבוצת שאשא

• הכנת חוות דעת כלכלית לבית המשפט, במסגרת הליך משפטי אותו החברה מנהלת מול גורם ציבורי.
• ליווי החברה בהכנת מודל כלכלי לתמחור מכרז להפעלת אשכולות תחבורה ציבורית באזור בית שמש.

יהד יזמות ובניה בע"מ

• הכנת חוות דעת כלכלית לבית המשפט והערכת שווי נכסים, במסגרת הליך משפטי אותו ניהלה.
• ליווי החברה בדיונים בבית המשפט ובמסגרת בוררות שהתנהלה בנושא, והצגת חוות הדעת בבית המשפט.

מילגם שירותים לעיר בע"מ

הכנת מודל כלכלי ותפעולי להפעלת מערך מבקרה על שירותי התחבורה הציבורית, במסגרת מכרז ממשלתי אליו נגשה החברה.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

יועץ במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים של משרד הכלכלה. במסגרת זו בוצע ליווי עסקי של מספר חברות, כחלק מתהליך הבחינה שלהם להכנת לפעילות ובמסגרת ביצוע תהליכי שינוי.

אגד אחזקות

סיוע בהכנת מכרז להפעלת הרכבלית בחיפה

אגד תעבורה

סיוע בהכנת מכרזים להפעלת קווי מוניות שירות ב-רמלה-לוד, נתניה, פתח-תקווה

תנופה פתרונות תחבורה

סיוע בהכנת מכרזים להפעלת אשכולות תחבורה ציבורית, אשר במסגרתם זכתה החברה באשכול פרוזדור ירושלים. ליווי החברה בהערכות להפעלת אשכולות הפעילות בבית שמש באזור השומרון -הכנת חוות דעת כלכליות, ליווי החברה בתהליך הסגירה הפיננסית.

אקסטרה תחבורה ציבורית

סיוע בהכנת מכרזים להפעלת אשכולות תחבורה ציבורית. ליווי החברה בהערכות להפעלת אשכול הפעילות בנתניה -הכנת חוות דעת כלכליות, ליווי החברה בתהליך הסגירה הפיננסית ובהערכות הכוללת להפעלה.

קבוצת עזריאלי

הכנת חוות דעת כלכלית לצורך הצגתה בוועדה הממשלתית שהוקמה לצורך בחינת מתן פטור משכר דירה לשוכרים לנוכח משבר הקורונה והסגרים שהוטלו על המשק.