עריכת חוות דעת כלכלית

חוות דעת כלכלית הינה כלי רב משמעות בארגונים עסקיים. חוות דעת נדרשות מעת לעת על ידי הארגון כמוצר משלים בתהליך קבלת ההחלטות שלו. בזירה העסקית קיים מגוון רחב של חוות דעת כלכליות:

  • הערכות שווי כלכליות לחברות ולפרויקטים
  • בדיקות כדאיות ומבחני התכנות כלכליים
  • מודל עסקי ותוכנית עסקית רב שנתית
  • חוות דעת מומחה תומכות הליכים משפטיים
  • הכנת ניירות עמדה ומצגות כלכליות ועסקיות
  • תמחור פעילויות עסקיות
  • תוכנית הבראה והתייעלות

המומחים בחברת FACTOR צברו ניסיון עסקי עשיר במגוון רחב של מגזרי פעילות והם בעלי הכרות מעמיקה עם משרדי הממשלה השונים. בעבר ייצגו גורמים מטעמה בהצלחה מזמיני עבודה בתהליכים משפטיים ובדיונים עסקיים מול מקבלי החלטות בממשלה ובמועצות מנהלים. ניסיון עשיר זה עומד לרשות מזמין העבודה והוא מבטיח קבלת ערך מוסף מיידי בתהליכים העסקיים שלו.