ייזום פיתוח בסביבה העירונית

ייזום פרויקט תשתית בסביבה העירונית כרוך בתהליך מורכב של תכנון ואישור עתיר שחקנים ואינטרסים. הערכים הכלכליים הגלומים בפרויקט מחייבים האצת התהליך וקיצור לוחות הזמנים להשלמת הייזום. תהליך קבלת החלטות גמיש ויצירתי ומיקוד משאבים בנתיבים הקריטיים של התהליך יביאו לקיצור משך הזמן הכרוך במימוש הפרויקט ולהשגת מירב היתרונות הכלכליים הגלומים בו בלוח זמנים קצר.

  • הערכת סיכונים וחשיפה
  • ליווי תהליך תכנון וביצוע
  • בחינת כדאיות כלכלית

הניסיון של FACTOR בקידום תהליכים סטטוטוריים ובניהול תכנון וביצוע של פרויקטי תשתית מעמיד בפני הגופים המוניציפאליים כלי אסטרטגי להעצמת הפיתוח העירוני וליזמים נגישות יעילה לידע הדרוש לקידום התהליכים הסטטוטוריים.