תכנון אסטרטגי

תכנית עסקית הינה כלי מרכזי בפעילות של הארגון, הן בשלבי ההקמה והן בשלבי ההתרחבות והצמיחה. תוכנית עסקית מאפשרת למנהלים לגבש את התפיסות האסטרטגיות העתידיות של הפעילות, לקבוע את המודל העסקי המנצח ולעצב את המתווה הנדרש למימוש המהלך. תוכנית עסקית מאפשרת לאמוד את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בפעילות, להעריך את היקף ההשקעה ולחזות את זרם ההכנסות וההוצאות הצפוי מהפעילות לאורך חיי המיזם.

  • סיוע בגיבוש אסטרטגיה ויישומה.
  • בניית מודלים עסקיים לקבלת החלטות.
  • בניית תזרים מזומנים של המיזם
  • עיצוב המודל העסקי
  • ניתוח סיכונים

התכנון האסטרטגי מבוצע על ידי מומחים בעלי ניסיון עשיר מטעם FACTOR בתאום מלא עם המזמין ותוך ביצוע היזון חוזר עימו.