Archives for מידע מקצועי

מצעד האיוולת

מצעד האיוולת מאת אלכס ויסמן רקע בשנת 2001, במאמר שכותרתו "מצעד האיוולת תם" ניתחתי  את המשמעויות הכלכליות שנבעו מהעצירה המוחלטת של פתיחת שוק התקשורת לתחרות. בסמוך להבשלת התנאים להתפתחות תחרות בשוק התקשורת הפנים ארצית, החליט משרד האוצר לדרוש תמורה כספית, חסרת בסיס, בגין מתן האישור למתחרה הפוטנציאלי בבזק. דרישה זו עצרה מהלכים שארכו שנים רבות ובלמה את התפתחות התחרות למשך ארבע שנים נוספות, תוך שהיא העניקה בעקיפין לבזק עוד שנים של חסד מונופוליסטי ורווחיות עודפת. בסופו של יום הגיעו המתחרים הפוטנציאליים והאוצר, מותשים ממשא ומתן מתמשך שעקרונותיו לא ממש ברורים, להסדר כספי זניח ששחרר את הפקק המלאכותי שנוצר. בפרספקטיבה לאחור
Read More